โปรแกรมสำหรับออกแบบเสื้อผ้า ใส่ลายผ้าในแพทเทิร์น

Affinity Photo เป็นหนึ่งในโปรแกรมที่ทำงานกับลายเส้น vector สามารถเปฺิดไฟล์งานแพทเทิร์น AI ได้ครับ สำหรับงานการ์เมนท์ตัวโปรแกรมนั้นนำมาใช้ในการวาดแบบเสื้อผ้า สร้าง Mock up, ลงสี ใส่ลายผ้าในแพทเทิร์น รวมถึง export เป็นไฟล์เพื่อใช้กับงานสร้างเสื้อผ้าประเภท 3d ได้ครับ ราคาซื้อขาดตอนนี้ลดลงครึ่งหนึ่งเหลือโปรแกรมละ $24.99 ประมาณ 800 บาท สามารถสมัครสมาชิกเพื่อ download โปรแกรมมาทดลองใช้ก่อนได้ครับ รายละเอียดข้อมูลแต่ละโปรแกรมเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ https://affinity.serif.com/en-us/