ฟีเจอร์ที่น่าสนใจในการโฆษณาผ่าน Facebook

น่าสนใจ อีกฟีเจอร์หนึ่งในการโฆษณาของ Facebook การโฆษณาผ่าน messenger ที่ทำให้ธุรกิจในปัจจุบันเป็นเรื่องง่ายขึ้นในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าครับ สามารถเลือกพื้นที่ในการเข้าถึงได้ด้วย