แพทเทิร์นเสื้อยืด

29695452_10216211374825928_1376995433112403968_n

การทำแพทเทิร์นเสื้อยืดนั้นหลายครั้งลูกค้ามีปัญหาเรื่อง size spec เมื่อตัดเย็บออกมาแล้วไม่ตรงตามที่กำหนด ซึ่งเกิดได้หลายกรณีเนื่องจากผ้ายืดนั้นมีหลายชนิด แต่ละชนิดก็มีคุณสมบัติต่างกัน บางชนิดยืดมาก บางชนิดยืดน้อย การสร้างแพทเทิร์นก็จะต่างกันตามความยืดของผ้าครับ ลูกค้าบางท่านจึงต้องส่งตัวอย่างงานจริงมาให้แกะ แต่การขึ้นตัวอย่างตัดเย็บนั้นก็ควรใช้ผ้าชนิดเดียวกับตัวอย่างงานจริงนั้นด้วยครับ จึงจะได้ spec ตรงตามที่กำหนด และนอกจากปัญหาความยืดของผ้าแล้ว ยังมีปัญหาเรื่องการหดของผ้าอีก ลูกค้าต้องทำการ test ผ้าเสียก่อน ว่าหดด้านละกี่นิ้ว 


** วิธีการ test ผ้า ตัดผ้าประมาณ 5*5 นิ้ว นำมาเข้าเครื่องฮีททรานเฟอร์ ตามอุหภูมิที่ใช้ปกติ และดูว่ามีการหดด้านกว้างและด้านยาวเท่าไหร่ เมื่อรู้ข้อมูลแล้วจึงนำมาฉลี่ยสร้างแพทเทิร์นครับ ***
จะได้เห็นได้ว่าการทำแพทเทิร์นครั้งเดียวสำหรับผ้ายืดนั้นอาจจะไม่ได้ผ่านเสมอไป จะต้องมีการ fitting ปรับแพทเทิร์นเพื่อให้ได้ขนาดที่พอดี ได้ตัวอย่างงานที่ตรงตาม size spec นำไปสู่กระบวนการผลิตต่อไป กรณีต้องมีการปรับแก้แพทเทิร์น ทางร้านยินดีจะปรับแก้ให้ ให้ลูกค้าแจ้งมาว่าต้องการปรับเท่าไหร่ โดยจะให้เป็นไฟล์งาน pdf หรือ AI ครับ

29789892_10216211276503470_4694004542738530304_n

29790397_10216211276543471_6444547652544626688_n