การขึ้นตัวอย่างงานและปัญหาที่พบบ่อยในการทำงาน

การขึ้นตัวอย่างงานของทางร้านจะใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์นะครับหลังจากทำแพทเทิร์นเสร็จ ขึ้นอยู่กับปริมาณงาน และความยากง่ายของแบบครับ โดยปกติแล้วงานขึ้นตัวอย่างทางร้านจะดูแลงานเอง เนื่องจากเป็นงานที่ค่อนข้างละเอียด ต้องเย็บให้ตรงตามแบบ และ spec ที่ลูกค้ากำหนด ทางร้านจึงจำเป็นต้องควบคุมงานเองเพื่อให้งานนั้นไม่มีปัญหาครับ

ในส่วนปัญหาความผิดพลาดของการขึ้นตัวอย่างงานนั้น สามารถเกิดได้ทุกขั้นตอนของการทำงาน ปัญหาที่พบบ่อยในแต่ละขั้นตอน มีดังนี้ครับ 1.การเลือกผ้า ปัญหาการหดของผ้า เมื่อขึ้นตัวอย่างดูแล้ว อาจจะพบว่าไม่ตรงตาม size spec ที่กำหนด ก่อนเลือกซื้อผ้าเพืื่อใช้ในการขึ้นตัวอย่างงานควรทำความเข้าใจกับผ้าก่อน ว่าผ้าชนิดนั้นหดหรือไม่ครับ 2.การตัดผ้า การวางผ้าไม่ตรงตามเกรนทำให้ผ้าบิด หรือ ว่าผ้าบางชนิดลื่นมาก ทำให้ตัดแล้วไม่ตรง ทำให้ผิด spec 

3.การสร้างแพทเทิร์น สร้างไม่ตรงตาม size spec ที่กำหนด ต้องมีการเช็คแพทเทิร์นย้อนหลังได้ว่า การสร้างแพทเทิร์นนั้นตรงตามที่กำหนดหรือไม่ การสร้างแพทเทิร์นของทางร้านใช้โปรแกรมสร้าง จึงสามารถเช็คระยะการทำแพทเทิร์นย้อนหลังได้ครับ 4.การเย็บ การเย็บกินผ้า ความไม่ชำนาญของช่างเย็บเป็นต้น 5.การ fitting เมื่อชุดเสร็จแล้ว ถ้า fitting ไม่ผ่านต้องปรับแก้แพทเทิร์นครับ เพราะฉะนั้นแล้วกระบวนการต่างๆในการขึ้นตัวอย่างงาน จึงเป็นงานละเอียด ที่ต้องใช้ทีมทำงานที่มีคุุณภาพ มีประสบการณ์ และมีความรับผิดชอบในการทำงาน จึงจะได้งานที่ดี แบบสมบูรณ์ พร้อมที่จะผลิตในขั้นตอนต่อไปครับ